Правила користування бібліотекою гімназії ім. С.І. Олійника

Права користувачів

1. Кожний учень, співробітник гімназії мають право на бібліотечне обслуговування у формі: абонемента, читального залу, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації.

2. Користувачі бібліотеки мають право: безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат бібліотеки та через вільний доступ до вітчизняних та світових бібліотечно-інформаційних ресурсів через Інтернет; безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації; безоплатно отримувати в тимчасове користування літературу та необхідні документи на різних носіях інформації із фондів бібліотеки, крім літератури, посібників, енциклопедій, словників фонду читальної зали.

3. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 2 документів терміном до 10 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 7 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.

4. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

5. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, видаються для користування тільки у читальному залі.

6. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх через вільний доступ до вітчизняних та світових бібліотечно-інформаційних ресурсів через Інтернет.

7. Брати участь у заходах, які проводить бібліотека.

Обов’язки користувачів

1. Для запису до бібліотеки учні та співробітники гімназії ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення читацького формуляра. У разі зміни місця проживання, користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

2. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

3. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача з 5 класу.

4. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним.

5. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки або особи, під наглядом яких він перебуває.

6. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою ( до одного місяця).

7. Користувачі в бібліотеці мають дотримувати тиші. Особи у неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Вживати їжу, напої, користуватися мобільним телефон в бібліотеці категорично забороняється.

8. Якщо користувач бібліотеки має заборгованість, а саме (підручники за минулий навчальний рік) бібліотекар має право не видавати наступні класному керівнику до того часу, поки боржник повністю не розрахується з боргами.

9. По закінченню навчального року учні отримують обхідний лист бібліотеки, в якому бібліотекар робить відповідні відмітки.

10. Користувач немає права включати технічні засоби та користуватися комп’ютерною технікою без дозволу працівника бібліотеки.

Кiлькiсть переглядiв: 265

Коментарi